Indicatifs téléphoniques
Près de 600 indicatifs téléphoniques

Ningxia - chef-lieu: Yinchuan

Guyuan 0954 Yanchi 09631
Helan 0951 Yinchuan 0951
Pingluo 0952 Yongning 0951
Shizuishan 0952 Zhongwei 09635
Wuzhong 0953 . .

 

Municipalités Beijing 010 Chongqing 023 Shanghai 021 Tianjin 022
Provinces Anhui Fujian Gansu Guangdong
Guizhou Hainan Hebei Heilongjiang Henan
Hubei Hunan Jiangsu Jiangxi Jilin
Liaoning Qinghai Shaanxi Shandong Shanxi
Sichuan Yunnan Zhejiang    
Régions autonomes
Guangxi Neimenggu Ningxia Xinjiang Xizang
Régions administratives spéciales
Hongkong 00852, Macao 00853 (indicatifs internationaux)
Taiwan 00886 (indicatif international)