Dirigeants de la République populaire de Chine
Provinces, régions autonomes et municipalités de 2003 à 2007

Premier état en 2003.
Situation début 2006, à la suite des changements intervenus après le 16e congrès du Parti communiste chinois (PCC) : gouverneurs de province, présidents de régions autonomes et maires des municipalités, et de ceux survenus en 2004, 2005 et début 2006.

Secrétaire du PCC Gouverneur, président ou maire
Anhui GUO Jinlong 9 WANG Jinshan
Beijing LIU Qi WANG Qishan 1
Chongqing WANG Yang 19 WANG Hongju
Fujian LU Zhangong 4 HUANG Xiaojing 10
Gansu SU Rong LU Hao
Guangdong ZHANG Dejiang HUANG Huahua
Guangxi CAO Bochun LU Bing 13
Guizhou SHI Zongyuan 22 LIN Shusen 29
Hainan WEI Liucheng 2 LUO Baoming14 + 28
Hebei BAI Keming GUO Gengmao 24
Heilongjiang QIAN Yunlu 20 ZHANG Zuoji
Henan XU Guangchun 11 LI Chengyu
Hubei YU Zhengsheng LUO Qingquan
Hunan ZHANG Chunxian 21 ZHOU Qiang12 + 27
Mongolie-intérieure CHU BO YANG Jing 6
Jiangsu LI Yuanchao LIANG Baohua
Jiangxi MENG Jianzhu WU Xinxiong 26
Jilin WANG Min HAN Zhangfu 8 + 25
Liaoning LI Keqiang 7 ZHANG Wenyue 3
Ningxia CHEN Jianguo MA Qizhi
Qinghai ZHAO Leji Mme SONG Xiuyan 17
Shaanxi LI Jianguo CHEN Deming 16
Shandong ZHANG Gaoli HAN Yuqun
Shanghai 23 HAN Zheng HAN Zheng
Shanxi ZHANG Baoshun 18 YU Youjun5
Sichuan ZHANG Xuezhong ZHANG Zhongwei
Tianjin ZHANG Lichang DAI Xianglong
Tibet YANG Chuantang 15 Qiangba Puncog
Xinjiang WANG Lequan
Ismail TILIWALDI
Yunnan BAI Enpei QIN Guangrong 30
Zhejiang XI Jinping LÜ Zhushan
1
MENG Xuenong est destitué de son poste de maire de Beijing le 20 avril 2003, suite à sa gestion, jugée calamiteuse, du SARS. WANG Qishan, secrétaire du PC dans la province de Hainan, est désigné pour lui succéder.
Le 20 avril 2003, WANG Qishan est nommé à Beijing,
à la suite de la mise à pied du maire MENG Xuenong.
BO Xilai est nommé ministre du Commerce en remplacement de LÜ Fuyuan, malade, en février 2004.
En février 2004, le secrétaire du PC pour la province, SONG Defu, malade, cède son poste au gouverneur de cette même province, LU Zhangong.
En février 2004, LIU Zhenhua est remplacé par ZHANG Baoshun, lequel cède sa place à YU Youjun en septembre 2005.
Le 14 janvier 2004, Mme UYUNQIMG est remplacée par YANG Jing.
Le 13 décembre 2004, WEN Shizhen cède sa charge à LI Keqiang, lequel quitte le poste de secrétaire du PC du Henan.
Le 26 octobre 2004, HONG Hu quitte le poste de gouverneur de la province du Jilin au profit de WANG Min.
Nommé directeur de l’Administration centrale de la radio, du film et de la télévision, WANG Taihua, secrétaire du PC de l’Anhui, est remplacé le 21 décembre 2004 par GUO Jinlong, qui, lui quitte son poste de secrétaire du PC au Tibet.
10 
LU Zhangong, secrétaire du PC du Fujian, voit HUANG Xiaojing nommé gouverneur de cette même province le 21 décembre 2004, une charge qu’il assumait auparavant (voir 4).
11 
Le 13 décembre 2004, LI Keqiang, nommé secrétaire du PC du Liaoning, est remplacé au Henan par XU Guangchun. Ce dernier était auparavant directeur de l’Administration centrale de la radio, du film et de la télévision, où WANG Taihua lui succède.
12 
ZHANG Yunquan, gouverneur du Hunan, est remplacé par ZHOU Baihua le 15 janvier 2004.
13 
En janvier 2004, LI Zhaozhuo quitte sa charge de gouverneur du Guangxi. LU Bing lui succède.
14 
Le 28 février 2004, WANG Xiaofeng cède sa place à WEI Liucheng en tant que gouverneur de la province de Hainan.
15 
GUO Jinlong, secrétaire du PC du Tibet reprend une charge identique dans l’Anhui. YANG Chuantang, vice-secrétaire du PC du Qinghai, le remplace.
16 
JIA Zhibang, gouverneur du Shaanxi, est nommé vice-ministre des Affaires civiles le 20 novembre 2004. Il est remplacé le 5 février 2005 par CHEN Deming.
17 
Mme SONG Xiuyan, vice-gouverneur, devient gouverneur du Qinghai le 22 janvier 2005. Ce poste était occupé précédemment par ZHAO Leji, passé entretemps secrétaire du PC de cette province.
18 
TIAN Chenping est remplacé en septembre 2005 par ZHANG Baoshun, jusqu’alors gouverneur de la province.
19 
HUANG Zhendong est remplacé en janvier 2006 par WANG Yang.
20 
QIAN Yunlu, chef du parti pour le Guizhou, succède à SONG Fatang en décembre 2005.
21 
ZHANG Chunxian succède à YANG Zhengwu en décembre 2005.
22 
QIAN Yunlu, chef du parti pour le Guizhou, reprend la même charge dans le Heilongjiang.
23 
CHEN Liangyu est destitué en septembre 2005 à la suite d’accusation de malversations financières et de corruption. Le maire de Shanghai, HAN ZHENG, prend son poste à titre provisoire.
24 
octobre 2006 : GUO Gengmao remplace JI Yunshi, nommé vice-ministre du Personnel.
25 
HAN Zhangfu remplace WANG Min au poste de gouverneur du Jilin, ce dernier devenant secrétaire du PC de la province en remplacement de WANG Yunkun en janvier 2007.
26 
Janvier 2007, HUANG Zhiquan, passé devenu vice-président de la Commission de protection de l’envirionnement et des ressources naturelles de l’ANP, est remplacé au poste de gouverneur par WU Xinxiong.
27 
ZHOU Qiang nommé en mars 2007à la place de ZHOU Baihua, qui prend la direction de l’Office du commerce et de l’industrie.
28 
LUO Baoming remplace en février 2007 WEI Liucheng devenu secrétaire du PC de la province, qui succède à WANG Xiaofeng.
29 
LIN Shusen remplace en janvier 2007 SHI Xiushi.
30 
QIN Guangrong succède en janvier 2007 à XU Rongkai.